Uten DeFi-støtte kunne Bitcoin-prisen styrte

Bitcoin-prisen viser ingen bevegelse de siste dagene. Den dempede prisaksjonen har sørget for mange tilskuere som ventet at prisen ville bevege seg oppover etter halveringshendelsen. Imidlertid ignorerer analytikerne ett grunnleggende fenomen som hjelper BTC å opprettholde dagens prisnivå – DeFi-eksplosjonen.

Økningen av DeFi bidrar med betydelig verdi til den nåværende Bitcoin-historien. Uten denne støtten kunne Bitcoin-prisen synke godt under det siste tremånedersgjennomsnittet. Det har vært en markant økning i ‚desentraliserte finans‘ -søknader, inkludert derivater, betalinger, utlån og desentraliserte børser. Den nåværende begeistringen i DeFi-riket betyr at nye symboler er sårbare for boom-bust-sykluser. Bitcoin fremstår som en frelser i dette scenariet.

Bitcoin-pris støttet av vekst i DeFi

Et godt eksempel på de sårbare boom-bust-syklusene er fenomenet med likviditetsgruving. Det er et insentivprogram som tiltrekker seg nye brukere (å pumpe inn ny likviditet) og belønner dem med styringsmønster. Slike orkestrerte veksthakker fører ofte til unaturlige pigger i DeFi-markedet. Et annet tilfelle er det av sammensatte styringstegn som styrket markedskapitalen og verdien låst betydelig .

De nylig innførte brukerne, kjent som avkastningsbønder, må bli med i nettverket enten som utlåner eller låntaker. Derfor må de gjøre et innskudd i systemet for å fortsette aktiviteten. For øyeblikket har ETH den viktigste verdien låst. WBTC er imidlertid det mest omtalte symbolet på Ethereum. Wrapper BTC, eller WBTC, så enorm interesse fra avkastningsbønder, som igjen også økte deres deltakelse i Compound-nettverket.

Etter hvert som Bitcoin- verdien låst i DeFi øker over tid, reduseres handelstilførselen med Bitcoin. Denne nedgangen øker Bitcoin-prisen ytterligere.

Den imponerende veksten i DeFi-sektoren

DeFi-riket er vitne til betydelig vekst og sammenfaller med den nåværende ‚alt sesongen.‘ DeFi blir også kreditert økningen i prisen på altcoins. BTC er sammenkoblet med mange altcoins, noe som bidrar til dens verdi på handelsarenaen. Denne grunnleggende koblingen gir subtil støtte til Bitcoin-prisen.

Selv om DeFi har hatt en enorm suksess de siste tre månedene, utgjør det også risikoer. Den fleksible egenskapen til krypto betyr at stigende verdilåste tall snart kan snu. Dette kan ha en spillovervirkning på Bitcoin-prisen. Et slikt scenario kan utgjøre en fare for den blomstrende høysesongen.